KURUMSAL YOL HARİTASI

Global Kariyer kurumsal eğitimlerinin içerikleri, şirketin yapısına göre farklılık gösterir ve ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanır.

Eğitimin uygulamalı, pratik ve interaktif olması önceliğimizdir.

İHTİYAÇ ANALİZİ: Tasarlanan eğitimlere katılımcıların “ihtiyaç analizi” ile başlanılır. Bu aşamada Global Kariyer Eğitim Uzmanları tarafından bilimsel yöntemlerle analiz süreci başlatılır. Sonuçlar firma ile paylaşılır ve yorumlanır.

İhtiyaç tespit edildikten sonra sorumlu kişi ya da kişilerle eğitimin amaç, hedefleri ve zamanlaması belirlenir. Bir sonraki aşamada Global Kariyer uzman eğitmenleri tarafından içerik oluşturulur ve içerik sorumlu kişi veya kişiler ile revize edilir.

EĞİTİM SÜRECİ: Alanlarında uzman Eğitmenlerimiz tarafından, kurumun beklenti ve ihtiyaçlarına göre belirlenmiş eğitimler sınıf içi veya açık alanda teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Tüm katılımcıların eğitime en aktif şekilde dâhil olması sağlanır.

EĞİTİM SONRASI: Global Kariyer kişi ve kurumların eğitimlerini sürekli kılmak vizyonundadır bu sebeple eğitim sonrası hizmet anlayışını benimsemiştir, eğitim süreci sonunda belirlenen hedefler ve amaçlara ne oranda ulaşıldığının “ölçme ve değerlendirmesi” yapılır. Çıktılar kurum ile paylaşılır, gerektiğinde süreli danışmanlık ve anlaşmalı mentörlük hizmeti sağlanır.