Günümüzde Türkiye'de kurulan işletmelerin yaklaşık %70 ' i ilk 5 yıl içinde kapanmaktadır. İşletmelerin faaliyetlerini sonlandırmalarında en öne çıkan sebepler; hedeflenen satışlara ulaşamama, karlılık düzeyini koruyamama ve tahsilat sıkıntıları olarak göze çarpmaktadır.

Sadece yurtiçi ticaret yapan firmalar yukarıda bahsedilen sebeplerin yanında pazar çeşitlendirmesi yapamadıklarından dolayı hizmet verdikleri pazardaki ekonomik çalkantılardan yüksek oranda etkilenmektedirler.

Bu tip sıkıntılardan işletmeyi uzak tutmanın yolu ihracattan geçmektedir. İhracat yapan işletmeler sadece yurtiçi ticaret yapanlardan farklı olarak;

- Bir çok pazarda faaliyet gösterdiklerinden pazara bağlı ekonomik riski dağıtmış olurlar ve ürün sattıkları pazarların birinde gerçekleşen ekonomik sıkıntıyı diğer pazarlardaki satışları ile giderebilirler.

- Yurtiçindeki kadar uzun vadelere ve müşterilerin bu yöndeki taleplerine maruz kalmazlar.

- Türkiye'nin ihracatının yaklaşık % 20 si peşin ve akreditif yani banka garantili ödemedir. Bu da bize ihracatta mal bedelinin peşinen tahsil edilme ihtimalinin olduğunu göstermektedir.

- Yurtiçi ticarette uzun vadeler tahsilat riskini yükseltirken, ihracat işlemlerinde tahsilat riskini minimize etmek üzere geliştirilmiş özel yöntemler bulunmaktadır.

- Türkiye GSYİH verileri dikkate alındığında Dünya Bankası verilerine göre 18. sıradadır. Dünya üzerindeki yaklaşık 200 ülkenin toplam GSYİH verilerine baktığımızda Türkiye'nin yaklaşık 100 katı olduğu görülmektedir. Sadece yurtiçi pazarda faaliyetlerini sürdüren firmalar bunun 100 katı büyüklüğündeki diğer ülkelerdeki satış fırsatlarını kaçırmaktadırlar.

Ayrıca Türkiye'nin 2015 yılı verileri esas alındığında yapmış olduğu 143 milyar USD lık ihracatına karşılık 207 milyar USD lık ithalatı bulunmaktadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılında %69,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu açığı kapatabilmek ihracatı arttırabilmek ya da ithalatı daha makul şartlarda gerçekleştirebilmeye bağlıdır. Daha hesaplı fiyatlar daha güvenilir tedarikçiler daha kaliteli ürünleri bulmak hem ithal edilen ürünlerde maliyetin aşağıya çekilmesine hem de dış ticaret açığının kapanmasına sebep olacaktır.

Yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşabilmek ve ticarette başarı ve sürekliliği yakalayabilmek için gerçek hayattan örneklerin entegre edildiği eğitim programlarımızda 3 temel süreç olan; ticari süreç, sevkiyat süreci ve tahsilat süreci ele alınmaktadır. Tamamen uygulamaya dayanan ve mesleği dış ticaret olan eğitmenler tarafından hazırlanılıp sunulan programlarımız işletmelerin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde aşağıdaki gibi tasarlanmıştır.

EĞİTİM BAŞLIKLARI:

- Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış
- Uluslararası Satın Alma İthalat ve Gümrük
- Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Tahsilat Riskini Minimize Etme
- Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Incoterms 2020
- İhracat Stratejileri Geliştirme
- İhracatçılar için Lojistik
- İhracat İşlemleri ve Eğitim Dokümantasyonu
- Lojistik Yönetimi ve Gümrük Eğitim Programı

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 6 Gün