Her organizasyon ve oluşum doğru insanı doğru yerde kullanmayı ister. Doğru insanı doru işe yerleştirmek bazen çok yeterli değildir. Sürdürülebilirliğini sağlamak esastır.
 
Bununla birlikte; eğitim ihtiyaç analizi ile doğru ve gerekli eğitimlerin planlanması, yapılan işler arasında ücret bakımından adil bir ayrım yapılması mutlak iş gören motivasyonunu sağlamaktadır.
 
 İnsan kaynakları yönetim paketi eğitimleri “İdeal İnsan Kaynakları Politikanızı” oluşturacak ya da geliştirecek temeller üzerine kurgulanmıştır.
 
- Yetkinlik Bazlı İşe Alım ve Yerleştirme
- Eğitim İhtiyaç Analizi
- Eğiticinin Eğitimi
- Personel ve Özlük İşleri
- Ücret Yönetimi Bordrolama 
 
* Paket içerikleri ve süresi yetkili kurumsal eğitim danışmanımız ve firma yetkilileri ile karşılıklı düzenlenebilir olup ihtiyaca göre içerik ekleme ya da çıkarma yapılabilmektedir.
 
 
SÜRE: 6 gün