Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programının Amacı;

Kurumsal yapılarda şirketin geleceğinin yapılandırılması için önemli olan, bilgilerin doğru ve güvenilir şekilde geleceğe taşınmasıdır. Eğitimcilerin görevi bu değerli bilgileri tüm yöneticilere ve çalışanlara aktarmasıdır. Eğitimci eğitimlerde şirketin vizyonunu, misyonunu ve değerlerini de temsil eder ve rol model olmalıdır. Şirkete planlı, hitabet gücü yüksek, bilgisini yapılandırılmış şekilde aktaran, beden dilini iyi kullanan ve tüm becerilerini eğitimde şirket için kullanan eğitimciler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitcinin Eğitimi Kursunun Hedef Kitlesi;

Eğiticinin eğitimi kursu şirket içerisinde yönetim kadrosu, bu pozisyonlara aday olan her kademedeki yöneticiler ve proje ekiplerinin katılımına uygundur.

Eğiticinin Eğitimi Sertfifikası Kazanımlar;

 • Öğrenen bir şirket olmak,

 • İç eğitimciler kazanmış olmak,

 • Mentörlük sistemine temel oluşturmak,

 • Motivasyonun yükseltilmesi,

 • Şirkete bağlılığın arttırılması,

 • İş kalitesinin yükseltilmesi,

 • Çalışanların gerçek potansiyelinin fark edilmesi,

 • Zamanın etkin yönetiliyor olması,

 • Kişisel Etkinliği yüksek yöneticilerle çalışmak,

 • Sürekli gelişim sağlanması,

 • Olumlu iletişimin geliştirilmesi.

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. Bireysel katılımcılarımız dilerlerse İnsan Kaynakları Sertifika Programımızın içerisinde yer alan bu modüle katılabilirler. Detaylı bilgi için 444 37 15 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 

SÜRE: 2 gün (14 saat)