DURUMSAL LİDERLİK EĞİTİMİNİN AMACI

Kurumsal yapı, içerisinde farklı kişiliklere ve becerilere sahip çalışanlardan oluşmaktadır. Farklılığı ve çeşitliliği fırsata çevirmek şirketimizi büyütecek hamleleri yaparken rekabet üstünlüğü sağlayacaktır.

Bu eğitimin amacı; çalışan bağlılığının sağlanması, performans çıtasının yükseltilmesi , mutlu ve işini seven çalışanlar yaratılması, performans ve liderlik becerilerinin geliştirilmesidir.

Kitle;

Şirket içerisinde yönetim kadrosu, bu pozisyonlara aday olan her kademedeki yöneticilerin katılımına uygundur.

Kazanımlar;

  • Farklılıkların kazanımlara dönüşmesini sağlamak,

  • İş becerilerinin gelişmesini sağlamak,

  • Motivasyonu yüksek takımlar yaratmak,

  • İletişimi yüksek ve birbirini anlayan takımlar olmak,

  • Etkin performans yönetimine temel oluşturmak,

  • Düşük performansı yönetmek,

  • İş verimliliği ve kalitesini sağlamak,

  • Olumlu iletişimin olması,

  • Mutlu çalışanlar,

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 1 gün (7 saat)