Temel Düzeyden İleri Düzeye Akreditif Uygulamaları Eğitimi- İzmir
 
Sektörün en önemli Dış Ticaret Uzmanlarından Mutlu YILMAZ tarafından verilecek olan Akreditif Kursumuz temel düzeyden ileri düzeye ithalat ve ihracatçı güzünden uygulamada karşılaşılan tüm pratik bilgilerin aktarılmasını hedeflemektedir.
 
Eğitim sonunda katılımcılarımız “Global Kariyer Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır.
 
Eğitim Süresi: 6 Hafta – 36 Ders Saati
 
Eğitim İçeriği:
 
Modül 1: Ödeme Şekilleri ve Akreditif İlişkisi

İşletmecilik Açısından Firmanın “Ödeme Şekillerine Karar verme Süreci” ve Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekillerine Genel Bakış (Risk Analizlerinin Değerlendirilmesi)
Akreditif ve Diğer Ödeme Şekilleri Arasındaki İlişkilerin Analizi 
 
Modül 2: Akreditife Giriş 
 
Akreditifin Tanımı 
Akreditif Açma Süreci
Akreditifte Tarafların Tanımlanması  
 
Modül 3: Akreditif Çeşitleri ve Uygulama Süreci 
                                    
Teyitsiz Akreditif
Teyitli Akreditif 
Geri Dönülemez Akreditif 
Görüldüğünde Ödemeli Akreditif 
Vadeli Akreditif 
Kabul Kredili Akreditif
İştira Akreditif 
Kırmızı Şartlı Akreditif 
Yeşil Şartlı Akreditif 
Rotatif Akreditif 
Devredilebilir Akreditif 
Karşılıklı Akreditif 
Teminat Akreditif  
Modül 4: Akreditif Okuma ve Analiz Etmeye Giriş 
 
Mt 700 Formatında Açılan Akreditifi Okuma Çalışması ve Analizi (Akreditif Metninde Olan Kavramların Analizi )
 
Modül 5: Akreditif Kapsamında Oluşturulan Kurallar 
 
Akreditif İçin Oluşturulan Kurallar Isbp/ Ucp’ Ye Giriş, Tanım, Kapsam ve Uygulama (Ucp 500 ve 600’ün Mukayeseli Analizi)  
Akreditif Kuralları ve Yerel ve Uluslararası Kanunlar Kapsamındaki Yeri (Türkiye Hukukuk Kapsamında Analizinin Yapılması) 
 
Modül 6: Akreditif (Ucp 600 Kuralları Kapsamında  Kavramların Açıklanması 
 
Ucp 600 Kapsamının  Yarattığı Risklerin Örneklendirimlesi , Akreditifteki Tarafların ve Süreçlerin  (İbraz- Uygun İbraz- İbrazın Karşılanması- Banka İş Günü Vb.) Örneklerle  Açıklanması 
Akreditifte “Vade Kavramı ve Çeşitleri”,  
Rezerv Kavramı ve Bankaların vermiş Oldukları Rezerv Nedenleri
Yükleme Vadesi ve Ödeme Vadesi İçin Kullanılan Teknik Kavramların Örneklerle Açıklanması,  Akreditif İle 
 
Modül 7: Satım Sözleşmeleri - Proforma Fatura ve Akreditif 
 
Satım Sözleşmesi – Proforma Fatura İlişkisi ve Uygulamadaki Hatalı Örnekler 
                              
Modül 8: Akredifte Kullanım Yöntemi 
 
Akreditifte “Kullanım Yöntemi” ve “İbraz Yeri İlişkisi”, 
 
Modül 9: Akreditifte Banka Yükümlülükleri ve Görevlendirme 
 
Amir Banka ve Teyit Bankasının Yükümlülüleri 
Görevlendirme ve Görevli Banka Düzenlenemeleri, Akreditiflerde Belgelerin İncelenmesine İlişkin Standartlar 
Akreditiflerde Belgelerin İncelenmesine İlişkin Standartlar, 
Akreditiflerde Uygun İbraz, 
Rezervi Uygun Olmayan Belgeler, 
Rezerv Kaldırma ve Rezerv Kaldırım Bildirimleri 
 
Modül 10: Akreditte Değişiklikler 
 
Akreditifte Değişiklikler, Değişikliklerin İhbar Edilmesi , Ön İhbarla İlgili Süreçlerin Analizi ve Bankalararası Rambursman Düzenlemeleri - Ucp 600 Lişkisi                     
 
Modül 11: Akreditiflerde  Belgelerin İncelenmesi 
Akreditiflerde Orijinal Belgeler ve Kopyalarına İlişkin Düzenlemeler
Akreditifte Ticari Faturanın Analizi 
 
Modül 12: Akreditifte Taşıma Belgelerine İlişkin Düzenlemeler 
 
Akreditiflerde Taşıma Belgelerine İlişkin Düzenlemeler (Tüm Taşıma Belgeleri ve Akreditif  Arasındaki İlişki Anlatılmakla Birlikte Ağırlıklı Olarak Denizyolu Taşıma Belgesi    [Konşimento]- Akreditif Arasındaki İlişki  Detaylı Olarak Anlatılacaktır.  
Güverte Üzerindeki Beyanlar
Temiz Taşıma Belgeleri 
 
Modül 13: Akreditifte Sigorta Belgeleri 
 
Sigorta Belgesi- Kapsamı –Tutarlar ve Akreditif   Arasındaki İlişkilerin Analizi
 
Modül 14: Akreditiflerde Tutarlar ve Miktarlar
 
Akreditif Tutarı - Mal Miktarı - Birim Fiyat 
Akreditifte Toleranslar 
Akreditifte Kısmi Kullanımlar ve Kısmi Yüklemeler 
Akreditifte Mücbir Sebepler 
 
Modül 15: Mt 700 Formatında Analiz Çalışması 
 
İhracat Akreditif Dosya İnceleme Çalışması 
İthalat Akreditif Dosya İnceleme Çalışması 
 
Modül 16: Vaka (Örnek Olay) İncelemeleri 
 
20’den Fazla Örnek Olay Çalışması 
 
 
 
MUTLU YILMAZ 
 
Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirmiş, ardından Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İşletme Yönetimi” alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. YILMAZ, 2004 yılından itibaren özel firmalara, dış ticaretin farklı konularında kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmeti vermekler beraber;
 
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) bağlı İhracatçılar Birliklerinde (Ege İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Akdeniz İhracatçılar Birliği), Ticaret -Sanayi Odalarında, Sivil Toplum Kuruluşlarında, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezlerinde (ABİGEM), farklı üniversitelerin Dış Ticaret / Uluslararası Ticaret; Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programlarında, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde, dış ticaretin farklı konuları üzerine eğitim ve seminerler vermiştir. 
 
Yılmaz’ın Dış Ticaret üzerine tekli veya ortak olarak yazılan on üç (13 ) ulusal kitabı bulunmakla birlikte birçok akademik dergide makaleleri yayımlanmıştır.
 
SÜRE: