Lojistik ve Gümrük Eğitimin Amacı

Lojistik eğitimi ve gümrük eğitimi işletmelerin operasyon sürecindeki en önemli partneri olan lojistik ve gümrük müşaviri firmalarının işleyişlerine hakim olması, böylelikle aldıkları lojistik kararların etkinliğinin arttırılması ve daha başarılı bir dialog oluşturularak yüklemelerdeki aksaklıkların, zaman kayıplarının ve maddi zararların önüne geçebilmeleri amaçlanmaktadır. Sürecin farklı bileşenlerinin aktarılması ile işletmelerin eğitim sonrasında takip edebilecekleri bir yol haritası sağlanmış olacaktır.

Lojistik ve Gümrük Eğitimi Hedef Kitlesi

Dış ticaret satış, pazarlama ve operasyonel süreçlerden sorumlu çalışanlar, orta ve üst düzey yöneticiler 

Eğitimin Beklenen Çıktıları

 Eğitim sonucunda katılımcılar; 

- Temel lojistik kavramlarını 

- Küresel yük taşıyıcılığı yönetimi esaslarını

- Taşımacılıkta genel hükümler ve taşıma sözleşmelerini

- Stok yönetiminde kullanılabilecek yöntemleri

- Sigorta uygulamalarını

- Temel gümrük uygulamalarını

- Geçici depolama yeri ve özet beyanı

- Antrepo rejimini

- Gümrüklerdeki iş akışını bilir durumda olacaktır.  

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 21 SAAT