Uluslararası Satın Alma İthalat ve Gümrük Eğitim Programı Eğitiminin Amacı

Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ihracatçı ülkelerinin ithalat verileri incelendiğinde birçoğunun ithalatının ihracatına eşdeğer ya da bir miktar daha yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise bu durum 2011 verilerine göre 135 Milyar USD ihracat, 240 Milyar USD ithalat şeklinde gerçekleşmiştir. İthalat rakamlarının düşürülmesinin bir yolu da ithal edilen ürünlerin kalite düzeyini düşürmeden maliyetlerinin aşağıya çekilebilmesini sağlayacak doğru ve güvenilir tedarikçilere ulaşmaktır.

İthalat verilerinin detayları analiz edildiğinde ise; üretime yönelik hammadde ve ara mal ithalatı ile son tüketiciye yönelik bitmiş ürün ithalatı şeklinde 2 ana grup altında toplamak mümkündür. İki grup için de ithalat faaliyetlerini en uygun koşullarda gerçekleştirmek bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaliteli ve uygun maliyetli ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi; ürün maliyetlerinde düşme, kalite düzeyinin yükselmesi, karlılıkta artış, rekabetçi yapının güçlenmesi ve ihracat için daha olumlu sonuçlar ile sonuçlanacaktır. 

Eğitimimiz katılımcılara, ithalat ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetebilecek yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Satın Alma İthalat ve Gümrük Eğitim Programı Hedef Kitlesi

İşletmelerin dış ticaret, ithalat, satın alma ve tedarik departmanı personelleri, orta ve üst düzey yöneticiler. 

 Eğitimin Beklenen Çıktıları

 Eğitim sonucunda katılımcılar; 

- Uluslararası tedarikte pazar araştırması kaynaklarını

- Uluslararası tedarik planı hazırlamayı

- Tedarikçi seçim ve değerlendirme kriterlerini oluşturmayı

- Satın almada müzakere tekniklerini

- Teklif istemek için kullanılacak yazı hazırlamayı

- İnternetteki ticari rehberlere ulaşmayı ve çalışma mantığını 

- İthalatta gümrük prosedürünü

- İthalat gümrük işlemleri sırasında kullanılan evrakları 

- İthalat gümrük vergileri hesaplamayı

- Tespit edilen pazarlarda uygun tedarikçi araştırmasını yapmayı bilir durumda olacaklardır. 

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. Bireysel katılımcılarımız dilerlerse Dış Ticaret Sertifika Programımıza katılabilirler. Detaylı bilgi için 444 37 15 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 

SÜRE: 4 gün (20 saat)