Telefonda Satış Eğitiminin Amacı: 

Telefon ile Etkili iletişim, iletmek istediğimizi karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde iletebilmek,isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır. Bu nedenle öncelikle telefonda etkili iletişimin ne olduğunu, bu süreçte nelerin iletişimi engellediğini bilerek etkili dinleme, kendini doğru ifade etme gibi temel iletişim becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği: 
  • İletişimin En Kuvvetli Parçası Beden Dili Olmadığında İletişimi Kuvvetlendirme Teknikleri
  • Yalın Dinleme Becerisi
  • Donanımlı Bir Şekilde Telefona Çıkma
  • Bilgi Verme Teknikleri
  • İtirazları Karşılama
  • Satış Teknikleri
  • Karşı Tarafın Ses Tonu ve Kelimelerinden Beklediği Talepleri Anlama
  • Telefonda İkna ve İnandırıcılık 
  • Sözlü Satış Süreci ( SSS )
  • Merak Uyandırma

 

SÜRE: 1 Gün