Satış Teknikleri Eğitiminin Amacı

İşletmelerin kuruluş amacı tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri geliştirerek satmak ve bu şekilde kar elde etmektir. Zaman içinde işletmenin farklı fonksiyonları ön plana çıkmış olsa bile satış fonksiyonu kar elde etme amacına direkt etki ettiğinden dolayı her zaman önemli bir yere sahip olmuştur.

 Kişilerin pazarlama ve kişisel satış tekniklerinde kendilerini geliştirmeleri aslında onların kendi işlerinde ya da görev aldıkları şirketlerde başarıyı yakalamaları açısından kilit öneme sahiptir. Unutmamak gerekir ki her işletme bir ürünü ya da hizmeti satmak için kurulmuştur. Bu sebeple işletmelerin hepsi pazarlama ve satış konularında personel istihdam etmektedir. Kariyerini bu alanda sürdüren ya da sürdürmeyi hedefleyen kişilerin karşılarına diğer alanlara oranla daha fazla iş fırsatı ve daha yüksek gelir ihtimali çıkacağı açıktır.

 Pazarlama ve Kişisel Satış Teknikleri Eğitim Programı ile katılımcıların konu ile ilgili yetkinliklerinin arttırılması ve iş hayatında kilit öneme sahip satış fonksiyonunda başarıyı yakalamaları hedeflenmiştir.

Satış Teknikleri Eğitiminin Hedef Kitlesi

Girişimciler, işletmelerin satış departmanlarında görev alan orta düzey yöneticiler ve çalışanlar, kariyerini satış alanında sürdürmek isteyen kişiler ve yeni mezunlar ile üniversite öğrencileri.

 Eğitimin Beklenen Çıktıları

 Eğitim sonucunda katılımcılar; 

- Kişisel satış stratejisi geliştirmeyi 

- Başarılı satış elemanı özelliklerinin ve yetkinliklerinin neler olduğunu

- Müşteri davranış şekillerini

- Müşterilerilerin değer algısının nasıl işlediğini

- Satış sürecinin 7 adımını 

- Genel müşteri itirazlarının neler olduğunu ve bunlarla nasıl başa çıkabileceklerini

- Satış kapamada kullanılabilecek yöntemleri 

- Satışın izlenmesinin müşteri sadakatine etkilerini öğreneceklerdir.

 

SÜRE: 14 SAAT