Müşteri İlişkileri  Eğitiminin Amacı: 

Ticaret yaşantısındaki gelişmeler ürün ve hizmetler arasındaki farkları ortadan kaldırıp devamlı birbirine yaklaştırmaktadır. Önceki dönemlerde yeni ürün geliştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, TKY gibi uygulamalarla rekabette öne çıkan şirketler, günümüzde müşterileri ile olan ilişkilerini geliştirerek ve müşteri sadakatini sağlayarak rekabet üstünlüğü arama yoluna gitmektedir. Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitiminin amacı işletmelerde müşteri odaklı uygulamaların oluşturulabilmesini sağlayacak yetkinliklerin kazandırılmasıdır.

Müşteri İlişkileri Eğitimi Hedef Kitlesi

Üst ve orta kademe yöneticiler, kuruluşların her kademede satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, dağıtım, satış sonrası hizmetler süreçlerinde görev alanlar kişiler satış yöneticileri, yönetici adayları, kariyerini ürün ya da hizmet ticareti alanında sürdürmek isteyen üniversite öğrencileri ve mezunlar.

Müşteri İlişkileri  Eğitiminin Beklenen Çıktıları

Eğitim sonucunda katılımcılar; 

- Müşteri ilişkileri yönetiminin esaslarını

- Müşteri gruplama ve analizi yöntemlerini

- Müşteri ilişkileri yönetiminin evrelerini

- Müşteri iletişiminin kazandırdıklarını ve kaybettirdiklerini

- İletişimi koparan uygulamaların neler olduğunu bilir durumda olacaklardır. 

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 1 gün 6 saat