Halkla ilişkiler Eğitimin Amacı: 

Katılımcıların, bir organizasyonun hitap ettiği kitle ile nasıl bir iletişim kurması gerektiği, kurum itibarı oluşturma sürecinde halkla ilişkilerin rolünün anlaması beklenmektedir.

Halkla ilişkiler eğitimi ile katılımcılar,

 • Halkla İlişkiler ve iletişim arasındaki ilişkiyi kavrar.
 • Halkla İlişkilerin kurumsal amaçlara ve pazarlamaya yönelik hedeflere ulaşmadaki rolünü idrak eder.
 • Medya ilişkilerinin nasıl kurgulanması gerektiği yönünde fikir sahibidir.
 • Halkla İlişkiler Disiplininin etkileşimde bulunduğu etik ve sosyal konulara haizdir.

Halkla İlişkiler Kursu İçeriği:

 • Halkla İlişkiler ve İletişim
 • Halkla İlişkiler, Siyaset ve Medya
 • İş Ahlakı ve Halkla İlişkiler
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve İtibar
 • Tüketici Halkla İlişkileri
 • Şirket İçi İletişim

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 2 TAM GÜN