İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati Geliştirme Eğitimin Amacı: 

İlişkisel pazarlama, işletmelerin müşterileri ile karlı, sabit ve uzun dönemli bir ilişki oluşturulabilmeleri için gerekli müşteri bağlılığı üzerine odaklanmış bir pazarlama tekniğidir. Günümüzde büyüyen ekonomiler, artan nüfus ve buna bağlı gelişen rekabet ortamı içinde işletmelerin var olan müşterilerini elde tutma çabalarının önemi daha belirginleşmiştir. Program, CRM mantığını baz alarak katılımcıların müşterileri ile, onlara değer yaratarak, yakın ilişkiler kurmaları ve bu yolla müşteri sadakatini arttırma konusunda gelişimlerini sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Hedef Kitlesi:

Üst ve orta kademe yöneticiler, kuruluşların her kademede satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, satış sonrası hizmetler süreçlerinde görev alanlar kişiler, satış yöneticileri, yönetici adayları, denetçiler, üniversite öğrencileri ve mezunlar. 

 Eğitimin Beklenen Çıktıları

 Eğitim sonucunda katılımcılar; 

- Müşteri satıcı ilişkisinin önemini

- Sorumluluk alarak kurulan işbirliğinin kazanımlarını

- İlişkisel pazarlamanın işletmeye sağladığı 4 önemli faydayı 

- Müşterinin bundan nasıl bir çıkar sağlayacağını

- Güven oluşturan ilişkinin ne şekilde kurulabileceğini

- Ömür boyu müşteri değeri bakış açısını

- Sadık müşterilere ulaşmanın yollarını bilir durumda olacaklardır. 

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 1 gün 6 saat