FİNANS EĞİTİMİNİN AMACI:

Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Öte yandan asgari düzeyde olmak koşuluyla karar mekanizması içerisinde yer alan her işletme personeli tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmelerde çeşitli birimler arasında yaratılmaya çalışılan sinerjiye oldukça büyük katkı sağlamaktadır. 

Sonuç olarak mali işler dışındaki orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması, iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşmak anlamına gelmektedir.

Finans sertifika programları eğitimi ile finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları hakkında da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

FİNANS KURSUNUN HEDEF KİTLESİ:

Finans ve muhasebe eğitimini uzmanlık alanı olarak almamış ancak işletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, günlük finansal faaliyetlerle ilgili kararlarda daha etkin olmak isteyen işletme sahipleri, ortakları, üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları.

EĞİTİMİN BEKLENEN ÇIKTISI:

Finansal raporların terminolojisini anlamak, finansal analizler ile ilgili bilgileri artırmak ve ilaç sektörü ile ilişkisini kavramak, finansal raporlardaki tehlike sinyallerini etkin biçimde yorumlamak ve potansiyel sorunların ön habercilerini tanımlamak, finansal başarıyı yükseltmek için nakit akışının nasıl yönetileceğini öğrenmek, kurumsal planlama ve bütçelemenin önemini aktarmak.

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 14 SAAT