BİLANÇO OKUMA VE FİNANSAL ANALİZ EĞİTİMİ AMACI:

Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterlerdendir. Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finans kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mali müşavirlerin, müşterilerinin ya da çalıştıkları kurumun durumu hakkında yeterli analiz yapabilmesi, doğru ve zamanında yönlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

HEDEF KİTLE:

Mali müşavirler, Yöneticiler, İşletmelerin finans birimi çalışanları ,Pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar, Denetçiler, Firma sahipleri, Bankalarda Görev yapan, Risk Tahsis ekipleri, Şube Yöneticileri, Ticari, Perakende/Kobi Portföy yöneticileri, Satış Ekipleri

EĞİTİMİN BEKLENEN ÇIKTISI:

Eğitimimiz, katılımcılarına eğitimden öğrenecekleri bilgileri kullanarak istedikleri şirketlerin mali tablolarını kolayca analiz edebilmelerini ve okuyup yorumlayabilmelerini hedeflemektedir.

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 14 SAAT