E-FATURA EĞİTİMİ VE E-DEFTER EĞİTİMİNİN AMACI:

Katılımcıların, e-defter ve e-fatura uygulamaları ile ilgili mevzuata uyum sağlamaları, uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümü için gerekli bilgi donanımına sahip olmaları ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlamaktadır.

E-FATURA KURSU VE E-DEFTER KURSUNUN HEDEF KİTLESİ:

İlgili mevzuat kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasından yararlanmaya başlama zorunluluğu bulunan, zorunlu olmadığı halde avantajlarından yararlanmak amacıyla e-fatura ve e-defter uygulamasına girmek isteyen firmaların yöneticileri ve personeli, satın alma müdürleri ve personeli, muhasebe ve vergi müdürleri ve personeli, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, finans direktörleri, iç denetim personeli ile belge düzenlemek ve kaydetmekle sorumlu tüm personel.

E-FATURA VE E-DEFTER SERTİFİKA PROGRAMININ BEKLENEN ÇIKTISI:

İşletmelerin iç ve dış denetimlerinde standart bir veri formatının olması sayesinde bu işletmelerin yönetim ve denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi konusunda ayrıca yetkili makamların defter kayıtlarına ulaşmak istedikleri zaman mükellefler için; verilerin istenen formatlarda hazırlanması konusunda eğitim alan kişi tam yetkinlik kazanacaktır.

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 12 SAAT