FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİNİN AMACI:

Gelişen ve değişen günümüz piyasaların global finansal akımlarının işleyiş şekillerindeki sürekli gelişim ve değişim, işletmelerde finansal problemlerimizi ve risk yönetimimizi daha karmaşık hale getirmektedir.

Finans Yönetimi Sertifika Programımızın temel amacı, katılımcılarımızın, finansal yönetim bilgilerini güncelleyerek, para ve sermaye piyasası araçları ile kurumları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Finansal piyasalar ve finansal yönetim uygulamalarına odaklanan bu programda, planlama, bütçeleme, karar alma, halka açılma, kredi kullanma, analiz yapma ve mevcut durumu değerlendirme konularında ayrıntılı bilgiler sunulmakta ve katılımcılarımızın ekonomideki değişimlerin mali tablolara olan etkilerini analiz edebilme, yarattığı riskleri, fırsat ve çözüm yolları şeklinde planlayabilmeleri, finansal ihtiyaçları karşılayabilmeleri ve fon yönetimi konularında gelişimleri amaçlanmaktadır.

FİNANSAL YÖNETİM KURSUNUN HEDEF KİTLESİ:

Eğitime katılan öğrencileri firmaların Finans Departmanı Bölüm Yönetimi , Profesyonel finans piyasası içinde yer alıp kendini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler,
Kariyerlerinin başında olup çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyen profeyonel adaylar, yeni mezun ve öğrenciler,Sektör değiştirmek isteyen profesyoneller,Tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile girişimciler ve girişimci adaylarıalanında Temel Kavramlar ve Mali Tablolar konusunda bilgilendirerek finansal altyapılarını standart seviyenin bir kat üstüne çıkarmak,

FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİNİN BEKLENEN ÇIKTISI:

Uygulamalı anlatımlarla Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Finansal Sistem, Mali Piyasalar ve Mali Araçlar ile ilgili çözümler konusunda katılımcıların uzmanlaşmasını sağlamak,
Karşılaşacakları tüm yönetimsel problemlerin ve sorunların çözümünde analitik yaklaşıma sahip olarak mikro ve makro baz da analiz becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek olarak sıralanabilir.

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 4 Gün