MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİNİN AMACI:  

Firmaların hem üretim sürecinde hem de diğer işletme süreçlerinde üretim maliyetlerini oluşturan ve etkileyen faktörlerin analizi için gereken bilgilerin uygulama ağırlıklı işlendiği bir eğitim programıdır.

Maliyet muhasebesi eğitimiyle İşletmeler mali durumlarının dönemsel değerlendirmede maliyetleri oluşturan ve etkileyen faktörleri analiz etmek, maliyet kalemlerini hesaplamak ve muhasebeleştirmek için gerekli olan tüm bilgiyi, konusunda üst düzey uzmanlığa sahip mali müşavir ve akademisyenler tarafından işlenmektedir.

MALİYET MUHASEBESİ KURSUNUN HEDEF KİTLESİ:

Bu programı muhasebe uygulamalarının her alanında ve maliyet muhasebesi bilgi sisteminde uzmanlaşmak isteyen her çalışan, yeni mezun ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler katılabilir.

MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİNİN BEKLENEN ÇIKTISI:

Katılımcılar program sonunda maliyet muhasebesi sistemine ilişkin uygulamalı bilgi sahibi olacak ve maliyet muhasebesi kayıtlarını tutabilecek seviyede bilgi sahibi olacaklardır.

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 30 SAAT