Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon Eğitiminin Amacı;

Kurumsal yapımızı oluştururken her kademeden yönetici ve çalışanın şirkete olan duygusal bağlılığı rekabet üstünlüğü sağlar. Motivasyon eğitimi ile yetenekli çalışanlarımızı şirketimizde tutmak ve yeni yetenekleri şirketimize çekmek gelecek için hayati önem taşımaktadır. Çalışanların bağlılığı ve mutluluğu liderlerimizin davranışlarına bağlıdır. Liderlerimizi çalışanların kişiliklerine ve motivasyon beklentilerine göre değişen ve pozitif davranışlara ulaştırmak ve şirketin iklimini olumlu şekilde yönetmelerini sağlamak şirketimize rekabet üstülüğü sağlayacaktır.

Motivasyon Eğitiminin Hedef Kitlesi;

Şirket içerisinde yönetim kadrosu ve bu pozisyonlara aday olan her kademedeki yöneticilerin motivasyon eğitime katılması uygundur.

Kazanımlar;

  • Kişisel motivasyon bilgilerini öğrenebilmek

  • Çalışan bağlılığının sağlanması

  • Şirketimizin geleceğini güvence altına almak

  • Mutlu bir şirket ve olumlu İklimin sağlanması

  • Düşünce kalıplarını genişletmek

  • Farklı yapılardaki kişilerle etkin iletişim kurabilmek

  • Sürekli iyileşme

  • Ruh halinize sahip çıkmak ve yönetebilmek

  • Kişisel hedefler koymak ve kararlılık

  • Sürekli gelişim

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 1 gün (7 saat)