Poztif Liderlik Eğitiminin Amaçları;

Kendinize özgü liderlik tarzınızı oluşturmanızda ve etkin kullanmanızda yardımcı olacak pozitif başarılı liderlik yetkinlikleri kazanmak, şirket yöneticilerinin çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare becerilerini geliştirmek, kurumun yol gösterici, harekete geçirici, motive edici ve etkileyici liderler kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Liderlik Eğitiminin Hedef Kitlesi;

Şirket tüm yönetim kadrosu, yönetici adayları ve proje yöneticilerinin katılımına uygundur.

Kazanımlar;
  • Yönetici kimdir? Lider kimdir?
  • Başarılı bir liderin sahip olması gereken özellikler,
  • Durumsal liderlik becerisi,
  • Liderin çalışanların motivasyonu üzerindeki etkisi,
  • Çalışan bağlılığı yaratmak ve sadakat kavramı,
  • Özgün liderlik tanımı,
  • Koçluk becerileri,
  • Etkinlik alanı yaratma,
  • Kendi liderliğinizi tanımlama,

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 1 gün (7 saat)