Müzakere Becerileri Eğitiminin Amacı;

Müzakere Yönetimi Eğitimi sayesinde iş yaşamında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek ve başarıya ulaşmak için hangi konuda, kiminle ne tür bir diyaloga girmemiz, nelerden kaçınmamız gerektiğini, bu fikir alışverişleri ve müzakereler de uygulanması gereken tavsiyeleri ast üst ilişkilerine göre dikkate alarak gereken yöntem ve taktikleri öğrenmek, karşılaştığımız sorunları çözmek için karşı tarafı tanımak ve yapılan müzakerelerde uzlaşmaya varabilmenin yöntemleri üzerinde tartışmak amaçlanmaktadır.

Müzakere Teknikleri Eğitimi Hedef Kitlesi;

Tüm orta ve üst düzey yöneticilerin katılımına uygundur.

Kazanımlar;

Müzakerenin anlamını öğrenmek,

Müzakerede taraf olmak ve amacı,

Müzakereye konu olacak sorunu teşhis etmeyi öğrenmek,

Temel müzakere becerilerini öğrenmek,

Müzakereye girmek ve uzlaşmaya varmak,

Müzakere sonrası değerlendirme,

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 1 gün (7 saat)