Problem Çözme ve Karar Alma / Verme Eğitimleri Amacı;

Şirketlerin karmaşık yapısı içinde, geleceğinin güvencede olması için alınan kararlar hayati önem taşımaktadır. Kurumsal kimlik oluştururken problemleri çözme teknikleri ve alınan kararlar şirket için hayati önem taşır. Eğitim, farklı sorunlarda farklı yöntemleri kullanma becerisi kazanmak,çok yönlü düşünme becerisine sahip olmak, tüm ekibin aynı becerilere sahip olmasını sağlamak amacındadır.

Problem Çözme Eğitimi Hedef Kitlesi;

Şirket içerisinde yönetim kadrosu, bu pozisyonlara aday olan her kademedeki yöneticiler katılımına uygundur.

Problem Çözme Eğitimi Kazanımları;

  • Farklı Düşünme yöntemleri geliştirmek,

  • Farklı sorunlarda farklı yöntemler ile çözebilmek,

  • Zamanı verimli kullanmak,

  • Karar verirken kritik noktaları öğrenmek,

  • Stresi yönetiyor olmak,

  • Mutlu çalışma ortamı yaratmak,

  • Sürekli gelişim sağlamak,

  • Olumlu iletişimin olması,

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 2 gün (14 saat)