Stres Yönetimi Eğitiminin Amacı;

Kurumsal yapının içinde kişilerin birbiri ile olan iletişimi olumlu olması, işlerin iş hedefleri doğrultusunda yetişmesi şirket içindeki her şeyi olumlu etkiler, tersi durumlarda kişilerde stres gözlemlenir. Bu süreci yönetebilmek çok önemli bir beceridir. Bedenimizi yönetebilmek için kendimizi tanımak, davranışlarımızı ve tepkilerimizi yönetebilmek, özellikle stres yönetimini kontrol altına almak hem şirkette hem de özel hayatımızda olumlu farklar yaratacaktır.

Stres Yönetimi Eğitimin Hedef Kitlesi;

Şirket içerisinde yönetim kadrosu, bu pozisyonlara aday olan her kademedeki yöneticiler ve ayrıca tüm çalışanların katılımına uygundur.

Kazanımlar;

  • Mutlu Çalışanların olmasını sağlamak,

  • Pozitif ve etkin iletişim içinde olan bir şirket olmak,

  • Sağlıklı bir şirket olmak,

  • Şeffaf ve anlaşılır bir şirket olmak,

  • Çalışan bağlılığı,

  • Şirket İklimini belirlemek,

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 1 gün (7 saat)