Zaman Yönetimi ve Kişisel Etkinlik Eğitiminin Amacı;

Kişilerin zamanını yönetmesi, kişisel etkinliği arttıracaktır bu durum özellikle şirketlerin kurumsal yapısının gelişmesi için bizzat önemlidir. Şirketin kendi zamanını yönetebiliyor olması, bireylerin de iş ve özel yaşam dengesini sağlayabilmesi sonucunda işleri yetişen, iletişimi mükemmel, çalışanları mutlu bir şirket oluşumu sağlanır. Zamanını yöneten, verimliliği yüksek, iş kalitesi sürekli iyileşen ve stresini yöneten bir şirket olmak amaçlanır.

Zaman Yönetimi Eğitimi Hedef Kitlesi;

Şirket içerisinde yönetim kadrosu, bu pozisyonlara aday olan her kademedeki yöneticiler ve proje ekiplerinin katılımına uygundur.

Kazanımlar;

  • Zamanını yönetebiliyor olmak,

  • Kişisel Etkinliği yüksek yöneticilerle çalışmak,

  • İşlerin yetişmesi ve müşteri memnuniyetini sağlamak,

  • Hedeflere ulaşmak,

  • Stresini yönetilebilmek,

  • İş verimliliği ve kalitesini sağlamak,

  • Olumlu iletişimin olması,

  • Mutlu çalışanlar,

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 


SÜRE: 1 gün (7 saat)