Değişim Yönetimi Eğitimi Amacı;

Kurumsal gücümüzü arttırmak ve rekabet üstünlüğü sağlamak için değişimlere uyum sağlamak kaçınılmazdır, ancak bu şekilde gelişen bir şirket olunabilir. Hayatımızın bir parçası olan değişimleri uygularken çalışanların kendilerine düşen sorumlulukları istekli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak, yöneticiler olarak onların yanında durabilme becerilerimizi geliştirerek değişime etkin liderlik yapma becerisi kazanmak amaçlanmaktadır.

Değişim Yönetimi Eğitimi Hedef Kitlesi;

Şirket içerisinde ekip yönetimi yapan her kademedeki yöneticilerin katılımına uygundur.

Kazanımlar;

Değişimi tanımlayabilmek,

Değişimin çalışanlar üzerindeki etkilerini görebilmek ve anlamak,

Etkileri yönetebilme becerimizi geliştirmek,

Değişimin kalıcılığını sağlamak,

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 1 gün (7 saat)