Toplantı Yönetimi Eğitimi Amacı;

Toplantıların etkinliğini arttırmak, toplantı sırasında dikkat ve konsantrasyonu bozan durumları ortadan kaldırmak ve toplantıların en verimli şekilde sonuçlanmasını sağlayarak işleri daha etkin ve sonuç odaklı olması sürecini yönetmek amaçlanmaktadır.

Kitle;

Tüm orta ve üst düzey yöneticilerin katılımına uygundur.

Toplantı Yönetimi Eğitimi Kazanımları;

Toplantıdaki rolleri tanımak,

Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağını kavramak,

Eylem planı, karar defteri, park alanı ve diğer işlerin toplantılarda yönetmek,

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 


SÜRE: Yarım gün (3 – 4 saat)