DURUMSAL LİDERLİK EĞİTİMİNİN AMACI

Kurumsal yapı içerisinde farklı kişiliklere ve becerilere sahip çalışanlardan oluşmaktadır. Farklılığı ve çeşitliliği fırsata çevirmek şirketimizi büyütecek hamleleri yaparken rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Çalışan bağlılığının sağlanması, performans çıtasının yükselmesini ve mutlu, işini seven çalışanlar sağlamak, performans ve liderlik becerilerini geliştirmek,

Kitle;

Şirket içerisinde yönetim kadrosu, bu pozisyonlara aday olan her kademedeki yöneticilerin katılımına uygundur.

Kazanımlar;

  • Farklılıkların kazanımlara dönüşmesini sağlamak,

  • İş becerilerinin gelişmesini sağlamak,

  • Motivasyonu yüksek takımlar yaratmak,

  • İletişimi yüksek ve birbirini anlayan takımlar olmak,

  • Etkin performans yönetimine temel oluşturmak,

  • Düşük performansı yönetmek,

  • İş verimliliği ve kalitesini sağlamak,

  • Olumlu iletişimin olması,

  • Mutlu çalışanlar,

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 1 gün (7 saat)