Perakende Satış Eğitimimizin amacı katılımcılara modern perakende mağaza yönetimi hakkında en yeni ve en etkili metotlar sunarken Türkiye ve dünya örnekleri ile pekiştirilerek yeni bir vizyon sunmak ve fikirler vermektir. 
 
Değişen kuşaklarda değişen müşteri tiplerinin de anlatılacağı bu eğitimde özellikle x, y ve z kuşağının alışveriş beklentileri ve çalışma şekilleri sunulurken müşteriyi tanıma ve ihtiyaçlarını belirleme konusunda anahtar bilgiler aktarılacaktır. 
 
Eğitim İçeriği:
 
Perakende’de ilk izlenimin önemi
Sözsüz beden dili kullanımı
Rahat ve yoğun zamanlarda farklı hoşgeldiniz ve ağırlama teknikleri
Sözsüz beden dilini okumayı öğrenme
Uyum kurma, karşı tarafın tercih ettiği stilde iletişime geçme
Güven yaratma ve güveni koruma
İhtiyaç belirlemek, değer sunma
Bilinmeyen İhtiyaç Belirleme
Aktif dinleme becerilerini kullanma
Sunumu yapmak, satışı kapatma
Yüksek, çapraz ve ek satış teknikleri
Kurum imajını müşteriye fayda olarak sunma
İtiraz ve şikayetleri yönetebilme
Kişisel çaba ve yaşam hedefleri belirleme
Takımdaşlığın önemini kavrama
Müşteri portföyü oluşturmak ve müşteri takibi yapmak
 
 
SÜRE: 2 gün - 10:00/17:00