Çalışma Yönetimi Eğitimi Amacı;

Kişi ya da grubun başka kişi ya da gruplar ile ihtiyaçlar ve fikirler yönünden farklılıklar yaşamasının negatif etkilerini azaltmak, yaşanabilecek problem ve çatışmaları ortadan kaldırmak. Çatışma ortamlarında dahi hedefler doğrultusunda süreçlerin ve kişilerin yönetilebilmesini öğrenmek.

Çalışma Yönetimi Eğitimi Hedef Kitlesi;

Tüm orta ve üst düzey yöneticilerin katılımına uygundur.

Kazanımlar;

Ekip içerisinde çatışma belirtilerini analiz edebilmek,

Çatışma durumlarındaki iletişim becerilerimizi etkin kullanabilmeyi kavramak,

Çatışma ortamlarındaki davranış biçimlerini öğrenmek,

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: Yarım gün (3 – 4 saat)